W Kielcach porozumienie nauki z biznesem

10.03.2023
Technopark Kielce

Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach oraz Kieleckim Parkiem Technologicznym pozwoli studentom pozyskać wiedzę praktyczną, a przedsiębiorcom zdobyć wykształconych pracowników. 

Porozumienie ma na celu pozyskiwanie oraz wspieranie kontaktów integrujących środowisko nauki z biznesem, instytucjami samorządowymi i otoczenia biznesu działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego.

Jak podkreśla prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK, umowa ma służyć współpracy, głównie rozwijaniu przedsiębiorczości w zakresie wspierania nowych technologii. 

Kielecki Park Technologiczny jest zainteresowany tym, żeby młode osoby kreowały swoje przyszłe miejsca pracy, zakładały nowe spółki – powiedziała Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego. Chcielibyśmy, żeby młode osoby, które dzisiaj studiują na Uniwersytecie, tworzyły doskonałe kadry dla rozwoju województwa świętokrzyskiego – dodała.

jp


Nowoczesna gospodarka