Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z finansowaniem Metropolitalnego Funduszu Wsparcia Nauki

10.03.2023
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zdobył dofinansowanie projektu „Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu” w ramach Metropolitalnego Funduszu Wsparcia Nauki. Projekt jest częścią przedsięwzięcia „ECOnomics4Climate”, przygotowanego przez zespół zaangażowany w tworzenie uczelnianego „Centre for Economics of Climate Change”.

Pierwsze z zadań badawczych to kontynuacja projektu CERES, który realizowany był przez zespół badawczy UE Katowice w ramach dotacji Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki w roku 2022.

Pozostałe trzy zadania realizowane w projekcie to: finansowanie działań Metropolii GZM przez wykorzystanie zielonych i niebieskich obligacji; narzędzia zrównoważonej mobilności miejskiej – badania porównawcze polityki kształtowania cen transportu zbiorowego i polityki parkingowej w największych miastach i metropoliach Europy oraz rola innowacji procesowych w śląskich szpitalach publicznych w kontekście zmian klimatycznych – informuje uczelnia.  

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/pracownicy/nauka-i-biznes/article/rozne-sciezki-badan-w-ekonomii-zmian-klimatu.html

 

jsz 


Nowoczesna gospodarka