Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego i Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego

14.03.2023
Uniwersytet w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński będzie współpracował ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (SPNT) Podpisane przez partnerów porozumienie zakłada wspólne projekty badawcze, konsultacje, a także praktyki zawodowe i staże dla studentów – informuje uczelnia. 

Uniwersytet oferuje wsparcie merytoryczne i konsultacje naukowe, a Park gwarantuje udział w innowacyjnych projektach. Istotnym elementem umowy o współpracy jest także zapis o objęciu patronatem przez SPNT planowanego do uruchomienia w nowym roku akademickim kierunku Business Intelligence w gospodarce. 

Absolwent tego kierunku będzie znał podstawowe wzorce zachowania konsumentów w Internecie i systemach informacyjno-komunikacyjnych oraz rozumiał wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy. Będzie również miał wiedzę z zakresu techniki e-biznesowej i umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystania specjalistycznych aplikacji, znał zaawansowane metody analizy.

Więcej: https://usz.edu.pl/uniwersytet-szczecinski-i-technopark-pomerania-podpisali-umowe-o-wspolpracy/

 

jsz


Nowoczesna gospodarka