W Łodzi 6. Międzynarodowa Konferencja na temat Filozofii Języka i Językoznawstwa

06.05.2019

Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 10-12 maja 2019 roku 6. Międzynarodową Konferencję na temat Filozofii Języka i Językoznawstwa (PhiLang2019).

Organizowana co dwa lata Konferencja poświęcona jest filozofii języka i językoznawstwa i skierowana jest do językoznawców, filozofów, logików, kognitywistów, badaczy zainteresowanych argumentacją i komunikacją, a także filozofią umysłu i literatury.

Tegoroczne tematy wiodące dotyczą filozoficznych podstaw semantyki i pragmatyki, nazw w języku oraz fikcji, procesów negowania i zaprzeczania, znaczenia szkoły Lwowsko-Warszawskiej dla współczesnej filozofii języka, a także kwestii postępu i rozwoju filozofii języka – informuje Uniwersytet Łódzki.

jp


Humanistyka Wydarzenia