Wspólny projekt Uniwersytetu Gdańskiego i Światowego Fundusz na rzecz Przyrody

21.02.2018

Blisko  30 fok szarych, kilkanaście kaczek morskich i ponad  200 alek, gatunku średniego ptaka morskiego zaobserwowano w rezerwacie ,,Mewia Łacha” Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w czasie wizyty pracowników Światowego Fundusz na rzecz Przyrody – WWF Polska i WWF Kenia (WWF – World Wildlife Fund).

Jedyna polska ostoja fok jest położona w ujściu Przekopu Wisły. Miejsce jest monitorowane w ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Gdańskiego i Światowego Fundusz na rzecz Przyrody ,,Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”. Rozpoczęto go dwa lata temu i ma na celu ochronę ssaków morskich – fok i morświnów oraz nadmorskich lęgów ptaków.  Naukowcy Stacji Morskiej zaprezentowali działalność badawczą i edukacyjną na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego, m.in. w ramach wieloletnich wspólnych projektów z fundacją WWF Polska. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się także z infrastrukturą edukacyjno-ekspozycyjną, zwiedzili tzw. Dom Morświna i obserwowali  trening medyczny fok szarych w czasie którego zwierzęta uczą się akceptować obecność człowieka.


Badania i rozwój