Współpraca Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT

02.08.2022
Wojciech Strozyk/REPORTER

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wykorzysta nowoczesną technologię do obliczania emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i tlenku węgla z samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT.

Obecnie emisje pochodzące z silników napędowych samolotów obliczane są dla cyklu startu i lądowania – LTO (Landing Take-off Cycle) zdefiniowanego przez ICAO. Producenci silników, zgodnie z wymaganiami Aneksu 16 ICAO, na stacji prób określają wielkości emisji przy wyznaczonych zakresach pracy silnika i czasach ich trwania – wyjasnia w komunikacie Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

W rzeczywistości czasy faz lotu samolotów w cyklu LTO i zakresy pracy silników są inne dla każdego z portów lotniczych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz popartej naukowo metody, wyliczana będzie rzeczywista emisja samolotów PLL LOT.

Współpraca z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa pozwoli PLL LOT na określenie rzeczywistego wpływu na środowisko emisji pochodzących z samolotów i na podjęcie szerszej współpracy badawczo-rozwojowej.

jp


Nauki techniczne