Architekci z Politechniki Warszawskiej opracowują koncepcję osady modułowej dla uchodźców z Ukrainy

03.08.2022
PW

Na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (PW) powstaje koncepcja osady modułowej dla ukraińskich uchodźców. Posłuży ona do opracowania ogólnych wytycznych i standardów dla tego typu zespołów mieszkaniowych.

W ramach urbanistyczno-architektonicznej koncepcji powstaną projekty segmentów w systemie modułowym dla rodzin o różnej liczbie członków. Dodatkowo będzie je można wtórnie łączyć i dzielić. Opracowane zostaną warianty zestawień segmentów w postaci kwartałów zabudowy. Z kolei w skali makro powstanie zespół mieszkaniowy dla około 3,5 tysiąca osób. Propozycje mają zapewnić odpowiedni standard życia, niezbędną infrastrukturę społeczną oraz ekologiczne rozwiązania – podkreśla PW w komunikacie.

W prace zaangażowana zostanie społeczność akademicka z Polski i Ukrainy oraz sami uchodźcy, którzy przyjechali do Polski.

Polski projekt osady modułowej dla ludności uchodźczej „Modular Refugee Settlement Project” (ProModSe) został wybrany do realizacji przez European Institute of Innovation and Technology (EIT) Community New European Bauhaus. EIT jest organem Unii Europejskiej.

jp


Nauki techniczne