XIII Forum Kultury Słowa „Świadomość językowa dawniej i dziś” w kwietniu w Zielonej Górze

06.03.2023
MAREK BAZAK/EAST NEWS

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski oraz Fundacja PRO.PL. zapraszają od 19 do 21 kwietnia na XIII Forum Kultury Słowa „Świadomość językowa dawniej i dziś”. Forum – po raz pierwszy – będzie miało formę hybrydową: organizatorzy przewidują uczestnictwo stacjonarne oraz zdalne.

Forum Kultury Słowa (FKS) – to cykl ogólnopolskich interdyscyplinarnych konferencji dotyczących komunikacji językowej. Występująca w nazwie cyklu „kultura słowa” winna być rozumiana szeroko, w kontekście społecznym i kulturowym – informuje uczelnia.

Konferencje tworzące cykl umożliwiają wymianę poglądów przedstawicieli różnych nauk, nie tylko humanistycznych i społecznych (m.in. językoznawstwa, psychologii, socjologii, politologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prasoznawstwa, historii, prawa), lecz także nauk ścisłych i przyrodniczych. Do udziału zapraszani są również dziennikarze, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów, zainteresowani problematyką spotkań.

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?xiii-forum-kultury-sowa-wiadomo-jzykowa-dawniej-i-dzi

 

jsz


Humanistyka