Badania BRadar+. Coraz większe doświadczenie instytucji naukowych w opracowywaniu innowacji

02.09.2022
NCBR

Pięć tysięcy nowatorskich pomysłów, prawie tysiąc projektów, ponad 4,7 mld zł dofinansowania na ich realizację. Dzięki programom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rośnie doświadczenie instytucji naukowych w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań – wynika z badania BRadar+. 

Opublikowany raport z badania BRadar+, autorstwa dr Barbary Kowalczyk, dotyczy doświadczeń instytucji naukowych w aplikowaniu i realizowaniu projektów B+R. 

Spośród 595 instytucji naukowych działających w Polsce, 66 proc. – o statusie uczelni lub instytutu – ponosiło w roku 2020 nakłady na badania i rozwój. Do NCBR aplikowało w latach 2015-2021 około 60 proc. instytucji naukowych, a jedna trzecia realizowała projekty B+R w ramach programów Centrum. Świat nauki angażuje się zarówno w programy krajowe, europejskie (Program Inteligentny Rozwój), jak i międzynarodowe.

Pod względem liczby projektów B+R realizowanych pod skrzydłami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wśród instytucji naukowych dominują uczelnie, takie jak: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka oraz Politechnika Śląska. 

Więcej:
https://www.gov.pl/attachment/7163fde8-c963-492b-bdbc-7bf9107c6a38
jp


Badania i rozwój