Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rozstrzygnięte

01.03.2018

Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia 2.2.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w konkursie Dziedzictwo narodowe zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę prawie 32,5 miliona złotych. W konkursie Uniwersalia 2.2. sfinansowanych zostanie 11 projektów na kwotę blisko 2,5 miliona złotych.
Wśród finansowanych projektów znalazły się między innymi: „Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661-1946.” zespołu kierowanego przez profesor dr hab. Annę Janinę Dąbrowską z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, „Encyklopedia getta warszawskiego” profesora dr hab. Andrzeja Żbikowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma oraz „Przekład, edycja krytyczna i analiza treści Pontyfikału Płockiego z XII wieku” księdza profesora dr hab. Henryka Seweryniaka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej:|
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursow-nprh-dziedzictwo-narodowe-i-2017-i-uniwersalia-2-2.html


Humanistyka Wydarzenia