Najbardziej wpływowi ludzie polskiej medycyny

16.02.2018

Listę stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, po raz kolejny opracowaną przez miesięcznik „Puls Medycyny”, otwiera pełniący funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii – prof. Wiesław W. Jędrzejczak – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tuż za nim uplasował się prof. Cezary Szczylik, specjalista chorób wewnętrznych, onkolog kliniczny; pełnomocnik rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. organizacji Centrum Badań Klinicznych w Onkologii. Trzeci jest Henryk Skarżyński, prof. dr hab. otochirurg, otolaryngolog, audiolog i foniatra, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy, kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz listę stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie:
http://listastu.pulsmedycyny.pl/4686591,78304,lista-stu-2017-medycyna 


Medycyna i biotechnologia Nauki techniczne Wydarzenia