Największy polski ubezpieczyciel chce tworzyć innowacyjne rozwiązania z Akademią Górniczo-Hutniczą

21.02.2018

Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisali list intencyjny w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. Największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krakowska uczelnia będą wspólnie tworzyć innowacyjne rozwiązania na pograniczu nauki i biznesu.

Obie strony chcą połączyć siły m.in. w zakresie innowacji technologicznych, badań naukowych, dydaktyki, a także wykorzystania bazy technologicznej i laboratoryjnej. Współpraca ubezpieczyciela i uczelni zakłada m.in. opracowania naukowo-badawcze, realizację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym w formie projektów rozwojowych. Pierwszym wspólnym projektem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Akademii Górniczo-Hutniczej jest realizacja przedsięwzięcia TANGO 2 pt. „System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy”. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 1,2 mln złotych, z czego 1 mln złotych finansowane jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Powszechny Zakład Ubezpieczeń pokryje 15% kosztów projektu.


Badania i rozwój Innowacje