W Suwałkach powstała Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

13.05.2022
Fot. MEiN

W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach powstała siódma Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). Jest to kolejny etap realizacji wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która polega na tworzeniu małych centrów nauki w mniejszych miastach i miejscowościach.

Obecna w Suwałkach Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska podkreśliła, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki kładziony jest ogromy nacisk na budowanie kompetencji przyszłości. 

W ubiegłym roku zostały uruchomione dwie pilotażowe Strefy, Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W 2022 r. planowane jest udostępnienie kolejnych 18 takich placówek. Z kolei w roku 2023 powstanie kolejnych 12 małych centrów nauki. 

W sumie w 32 miejscowościach w Polsce powstaną małe centra nauki, które będą promowały ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu zjawisk otaczającego nas świata. 

jp


Wydarzenia