Wyłoniono laureatów Nagrody im. Karola Jakubowicza

02.05.2019

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej wyłoniło laureatów drugiej edycji Nagrody im. Karola Jakubowicza. Wyróżnienie zdobyły: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak z Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za książkę „Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznych” oraz dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska z Katedry Prawa Mediów Uniwersytetu Warszawskiego za pozycję „Zakaz publikacji w prasie danych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo”.

Media and Democracy Karol Jakubowicz Award przyznawana jest od 2017 roku z inicjatywy fundacji Małgorzaty Semil-Jakubowicz, a afiliowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej.

Celem Nagrody jest upamiętnienie wybitnego badacza i praktyka mediów, eksperta m in. Krajiwej Rady Radiofonii i Telewizji, UNESCO, przewodniczącego Komitetu Zarządzającego ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy.

jp


Humanistyka Wydarzenia