Najlepsza naukowa książka w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce

25.11.2022
Anna Wojnar UJ

Dr Marek Tuszewicki z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie za książkę „A Frog under the Tongue. Jewish Folk Medicine in Eastern Europe”, która ukazała się nakładem prestiżowej Littman Library of Jewish Civilization, otrzymał nagrodę za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce.

W 2015 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się książka dr. Marka Tuszewickiego „Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku” – przypomina UJ w komunikacie i dodaje, że żywy odbiór w Polsce tej pozycji zainteresował zagranicznego wydawcę – Littman Library of Jewish Civilization, czego efektem była wydana w 2021 roku „A Frog under the Tongue. Jewish Folk Medicine in Eastern Europe”. 

Nie jest to zwykły przekład, ale autonomiczne ujęcie dostosowane do zupełnie innego odbiorcy. Autor zrezygnował m.in. z długich opisów świąt i obrzędów żydowskich na rzecz informacji koniecznych do zrozumienia wzajemnych kontaktów słowiańsko-żydowskich.

jp


Humanistyka