Artykuły

Polsko-amerykańska umowa o współpracy w obszarze nauk biomedycznych

Uniwersytet Opolski będzie współpracował z Polskim Związkiem Łowieckim

Odkrycie naukowca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Napędzany wodorem bolid z Politechniki Śląskiej czwarty w Shell Eco-marathon w Londynie

Młody naukowiec tworzy matematyczny model procesu niskotemperaturowej pirolizy

18 tys. chętnych na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prezydent Polski podpisał nowelizację ustawy o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

MBA na Politechnice Białostockiej

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze otwarte przez całe wakacje

KITS Opening Innovations w Krakowie

Rakieta studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęła drugie miejscu w konkursie w USA

Doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie odmładzać komórki

Na Uniwersytecie Śląskim „śniadanie biznesowe” poświęcone tematyce modelowania i druku 3D

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – troje studentów laureatami Diamentowych Grantów

Informatyka najpopularniejszym kierunkiem na Politechnice Wrocławskiej

Międzyuczelniane porozumienie w zakresie inżynierii biomedycznej

Student Politechniki Krakowskiej zaprojektował rower przechyłowy

Studenci Szkoły Głównej Handlowej w finale konkursu Enactus w USA

Centrum Rafinacji Informacji – nowa spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Fizycy z Uniwersytetu Łódzkiego poszukują bezpieczniejszego sposobu produkcji energii jądrowej

Polscy naukowcy realizują projekt EDU-ARCTIC

Pięć wrocławskich uczelni utworzyło centrum badawcze – WRoclaw Concept

Dziesięć medali dla naukowców Politechniki Wrocławskiej na targach wynalazków i innowacji

Przeszczep szpiku bez transfuzji krwi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Polscy naukowcy tworzą bioniczną trzustkę drukowaną w 3D

Politechnika Śląska realizuje międzynarodowy projekt BIOTRAFO

Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki dla naukowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Milion złotych na rozwój aplikacji, która wywołuje zdjęcia wprost z Facebooka

Studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Diamentowymi Grantami

Program stypendialny dla Polonii